Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  Raportul administratorilor si alte documente


 

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
- Raportul administratorilor - cu situaţia economico-financiară la data de 31 decembrie 2014
Vizualizare fişier PDF
- Raportul administratorilor - cu situaţia economico-financiară la data de 31 decembrie 2015
Vizualizare fişier PDF
- Raportul administratorilor - cu situaţia economico-financiară la data de 31 decembrie 2016
Vizualizare fişier PDF
- Raportul administratorilor - cu situaţia economico-financiară la data de 31 decembrie 2017
Vizualizare fişier PDF
     
  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUELI 2016 + FUNDAMENTARE
- Fundamenarea bugetului de venituri şi cheltueli pe anul 2016 (cheltueli cu personalul, repartiyarea personalului în 2015 pe sectoare de activitate,
venituri şi cheltueli, analiza activităţii de producere energie electrică, analiza activităţii de transport, analiza activităţii de administrare clădiri şi
serviciu instalatori, analiza activităţii de chirii spaţii si fond loctiv,principii de realizare a bugetului de venituri şi cheltueli pe anul 2016, analiza pe
sectoare de activitate, rezultatul profit/pierdere, activitatea productivităţii muncii, măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante,investiţii propuse în bugetul pe anul 2016)
Vizualizare fişier PDF
     
  SITUAŢIA LOCALITĂŢILOR CU E.T. ÎN SISTEM CENTRALIZAT
 
Vizualizare fişier PDF
 
 
 
 
     
  ANALIZA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ
 
Vizualizare fişier PDF
 
 
 
 
     
  Raport de control - Curtea de Conturi - Perioada : 2013 - 2016
 
Vizualizare fişier PDF
 
 
 
 
     
  Raport privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi a jud. Iasi nr.146/2013,
respectiv nr. 91/2014
 
Vizualizare fişier PDF
 
 
 
     
  Notă de conciliere la 16.12.2016
 
Vizualizare fişier PDF
 
 
 
 
     
  Raportul auditorului independent
- Raportul auditorului independent la 31.12.2016
Vizualizare fişier PDF
- Raportul auditorului independent la 31.12.2017
Vizualizare fişier PDF
 
 
     
  Siuatie financiare
- Siuatie financiară la data de 30.06.2016
Vizualizare fişier PDF
- Situatii financiare anuale 2016
Vizualizare fişier PDF
- Siuatie financiară la data de 30.06.2017
Vizualizare fişier PDF
- Situatii financiare anuale 2017
Vizualizare fişier PDF
     
  Proiect de hotărâre de Consiliu Local pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pascani
nr. 50/31.03.2015 privind aprobarea cotei de dezvolare în vederea acoperirei cheltuielilor pentru întretinerea, înlocuirea,
dezvoltarea si modernizarea sistemului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Pascani furnizată de R.A.G.C.L.
Pascani, cu modificările si completările ulterioare.
Vizualizare fişier PDF
 
 
     
  Raport cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor și directorilor executivi ai R.A.G.C.L. Pașcani
la data de 16.03.2018
Vizualizare fişier PDF
 
 
 
 
     

  Facebook   Acasă |Despre noi |Informaţii publice |Produse şi servicii |Contact
Copyright (c) R.A.G.C.L. Pascani