Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  Hotărâri Consiliul de Administratie - 2017


  HCA nr. 12 din 31.01.2017
Art.1 Se aprobă scutirea de penalităţi clienţilor R.A.G.C.L. Paşcani persoane fizice şi juridice,achită integral debitele restante sau semnează esalonarea la plata a debitelor anterioare. pentru le servicii: energie termică, chirii locuinţe din fondul locativ de stat şi reparatii instalator.
Art.2 Aceaste facilităţi vor fi acordate clienţilor debitori ai regiei pentru care nu există hotărăre judecătorească definitiva şi care achită lunar, concomitent cu eşalonarea, şi sumele ulterioare facturate serviciile prestate de unitate.
Art.3 Aceasta scutire se aplică până în data de 30.06.2017.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
     
  HCA nr. 15 din 31.01.2017
Art.1 Incepând cu data de 01.02.2017 se aprobă tarifele, conform anexelor, pentru:
- manopera orară pentru lucrari de instalaţii şi construcţii efectuate de regie;
- prestări servicii instalaţii de încălzire şi apă caldă de consum;
- prestari servicii pentru instalaţii sanitare;
- debranşări;
Vezi fişierul ataşat (PDF)
     
  HCA nr. 19 din 31.01.2017
Art.1 Se aprobă casarea şi valorificarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar în folosinţă aflate în patrimoniul regiei, confonn anexelor, în sumă de:
- 49.470,34 lei pentru materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă;
- 11.386,25 lei pentru imobilizări corporale;
Art.2 Sumele obţinute în urma valorificarii acestora vor fi direcţionate către ANAF, iar pentru mijloacele lixe anate sub sechestru se va cere acordul ANAF.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
     
  HCA nr. 20 din 31.01.2017
Art.1 Se aprobă achiziţionarea unui aparat de curăţat cu presiune tip Karcher K7 Plus. având în vedere parcul auto al regiei şi normele de igienă pentru transportul de persoane, în valoare de 1.910 lei (exclusiv TVA).
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
     
  HCA nr. 21 din 13.04.2017
Art.1 Se aprobă executia bugetara si bilantul regiei pentru anul 2016. confom anexelor.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
 
     
  HCA nr. 23 din 13.04.2017
Art.1 Se aprobă achizitionarea unui nou mijloc de transport de tip furgoneta cab 5+1.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
 
     
  HCA nr. 24 din 13.04.2017
Art.1 Se aprobă achizitionarea unui aparat de electrofuziune pentru diametrele DN20 - DN165.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
 
     
  HCA nr. 26 din 13.04.2017
Art.1 Se aprobă achizionarea serviciului privind efectuarea analizei de risc la securitate fizica pentru punctele de lucru ale regiei.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
 
     
  HCA nr. 27 din 13.04.2017
Art.1 Se aprobă achizionarea unui autobuz pentru parcul auto al regiei.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
 
     
  HCA nr. 28 din 16.05.2017
Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A.G.C.L. Paşcani si Lista de investitii pentru anul 2017, anexate.
Art.2 Un exemplar din acestea se vor transmite Consiliului Local Municipal Paşcani spre aprobare.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
     
  HCA nr. 29 din 16.05.2017
Art.1 Se aprobă Organigrama şi statul de funcţii ale regiei pentru anul 2017, anexate.
Art.2 Un exemplar din acestea se vor transmite Consiliului Local Municipal Paşcani spre aprobare
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
     
  HCA nr. 30 din 16.05.2017
Art.1 Se aprobă achiziţionarea unei maşini de debitat stradale la pretul de 3.500 lei (inclusiv T.V.A.)
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
 
     
  HCA nr. 31 din 16.05.2017
Art.1 Se aprobă Raportul administratorilor privind situaţia economico-financiară a regiei la 31.12.2016 si Raportul autorului independent asupra auditului situatiilor financiare pentru anul 2016, conform anexelor la prezenta hotarare.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
     
  HCA nr. 32 din 16.05.2017
Art.1 Se aprobă modificarea Programului de întreţinere, înlocuire, dezvoltare şi modernizare al sistemului public de alimentare cu energie termică al muncipiului Paşcani 2015 -2018, aprobat prin HCL nr.50/31.03.2015, conform anexei nr.1.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
     
  HCA nr. 34 din 30.06.2017
Art.1 Se aprobă seutirea de penalităţi clienţilor R.A.G.C.L. Paşcani persoane fizice şi juridice, care achită integral debitele restante sau semnează esalonarea la plată a debitelor anterioare. pentru următoarele servicii: energie termică. chirii locuinţe din fondul locativ de stat şi reparatii inslalutor,
Art.2 Aceste facilităţi vor fl acorda le clienţilor debitori ai regiei pentru care nu există hotărâre judecătorească definitiva şi care achită lunar. concomitent cu eşalonarea şi sumele ulterior facturate pentru serviciile prestate de unitate.
Art.3 Aceasta scutire se aplică pană în data de 31,12.2017.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
     
  HCA nr. 37 din 28.08.2017

Art.1 Se aprobă achiziţionarea unui sistem "picon" pentru echiparea buldo-escavatorului din dotarea regiei, de la SC BELCO AVIA SRL - Bistriţa Năsăud, în valoare de 10.391,10 lei

Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
     
  HCA nr. 38 din 17.11.2017
Art.1 Se aprobă Raportul directorilor executiviprivind situaţia economico-financiară a regiei la 30.09.2017, anexat la prezenta hotarare.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
Anexa - Notă de constatare privind situația economico-financiară la data de 30.09.2017
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
     
  HCA nr. 39 din 17.11.2017
Art.1 Se aprobă modificarea instalatiei de gaze naturale, montarea unei centrale termice murale, si înlocurea tâmplăriei în Laboratorul de metrologie al regiei.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
     
  HCA nr. 41 din 17.11.2017
Art.1 Se mandatează directorii executivi ai regiei pentru negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate pentru perioada 2017 -2018.
Art.2 Se va constitui comisia de negociere a CCM, alcătuită din:
- director general - ing.Gelu Nedelcu - Preşedinte comisie;
- director tehnic - ing.Sorin Năcuţă - membru comisie;
- economist - Luminita llade - membru comisie;
- inginer - Crisina Toma - secretar si membru comisie;
Art.3 Comisia va negocia contractul colectiv de munca la nivel de unitate, pentru perioada
Vezi fişierul ataşat (PDF)
     
  HCA nr. 42 din 17.11.2017
Art.1 Se aprobă organizarea de cursuri de sudori în cadrul unitatii prin Fundatia Culturala "Renasterea Romana".
Art.2 Se aproba participarea la cursuri si a persoanelor externe regiei, contracost.
Art.3 Dupa finalizarea acestor cursuri se va intocmi act aditional la contractul individual de munca cu clauza de fidelitate de 3 ani pentru salariatii regiei.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
     
  HCA nr. 43 din 17.11.2017
Art.1 Se aprobă achiziţionarea unui compactor stradal pentru intretinerea retelelor publice de terrnoficare si pentru bransamentele individuale de apa si canalizare executate de regie, eventual second-hand, daca pretul unuia nou este mare.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
     
  HCA nr. 45 din 17.11.2017
Art.1 Se avizeaza favorabil pretul de productie la energie termica produsa in centralele termice de cvartal, valabil de la data de 01.12.2017 conform anexelor la prezenta hotarare.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
     
  HCA nr. 50 din 19.12.2017
Art.1 Se consituie comitetul de audit, format din:
- Dna.Dorina Sofian - administrator neexecutiv;
- Dl.Dumitru Isticioaia - administrator neexecutiv;
- Dl.Laurentiu Mihai Costan - administrator neexecutiv;
Art.2 Dispozitiile art.47 din OUG nr.90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea nr.27812008, cu modificarile ulterioare, sunt aplicabile, in mod corespunzator.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
     
  HCA nr. 51 din 19.12.2017
Art.1 Se aprobă achizitionarea a 2 auto utilitare pentru bună desfasurare a activitatii zilnice a salariatilor care lucreaza in cadrul sectiei Producere ET.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
     
  HCA nr. 52 din 22.12.2017
Art.1 Se avizează modificarea tarifului local de productie, distributie si fumizare a energiei termice în sistem centralizat, exclusiv cea produsă în cogenerare, la valoarea de 442 lei, fără TVA, începand cu ianuarie 2018, conform anexelor la prezenta hotarare.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
     
  HCA nr. 53 din 22.12.2017
Art.1 Incepând cu data de 01.01.2018 se aprobă tarifele, conform anexelor, pentru:
- manopera orară pentru lucrari de instalaţii şi construcţii efectuate de regie;
- prestări servicii instalaţii de încălzire şi apă caldă de consum;
- prestari servicii pentru instalaţii sanitare;
- debranşări;
Vezi fişierul ataşat (PDF)
     

  Facebook   Acasă |Despre noi |Informaţii publice |Produse şi servicii |Contact
Copyright (c) R.A.G.C.L. Pascani (Societate în faliment./ Company in bankruptcy./ Societe en faillite.)