Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  Hotărâri Consiliul de Administratie - 2016


  HCA nr. 34 din 25.01.2016
Art. 1 Se avizează favorabil reautarizarea Laboratorului de Metrologie al regiei.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
 
     
  HCA nr. 36 din 10.02.2016
Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al RAGCL Paşcani pentru anul 2016 prevazut în anexă la prezenta hotărâre.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
Bugetul de venituri şi cheltuieli al RAGCL Paşcani (2016)
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
     
  HCA nr. 37 din 10.02.2016
Art. 1 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale RAGCL Paşcani, prevazute în anexele la prezenta hotărâre.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
Organigrama RAGCL Pascani (2016)
Vezi fişierul ataşat (PDF)
Statul de funcţii ale RAGCL Paşcani (2016)
Vezi fişierul ataşat (PDF)
     
  HCA nr. 38 din 10.02.2016
Art.1 Se aprobă lista de investiţii a RAGCL Paşcani pentru anul 2016, prevazut în anexa la prezenta hotărâre.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
Anexa - lista de investiţii a RAGCL Paşcani (2016)
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
     
  HCA nr. 39 din 11.03.2016
Art. 1 Începând cu data 11.03.2016 se aprobă tarifele pentru stabilirea cotei indivize şi a terenului aferent acestora astfel :
- pentru cele care au suprafaţa utilă stabilită - 70 lei / apartament (inclusiv TVA)
- pentru cele care necesită efectuarea măsurătorilor la faţa locului - 150 lei / apartament (inclusiv TVA)
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
     
  HCA nr. 41 din 11.03.2016
Art. 1 Se aprobă casarea materialelor de natura obiectelor de inventar în folosintă în sumă de 63.738 lei.
Art. 2 Se aprobă Lista imobilizărilor corporale propuse la casare în anul 2015, cu exceptia stungului SNA500+2000 (249094) - ce vor fi scoase din listă, cu modificarea corespunzătoare a valorii totale a imobilizărilor in cauză (valoarea rămasă 23.154 lei).
Art. 3 Se va prezenta Consiliului de Administratie al regiei un raport cu valorificarea după casările pentru obiectele rămase.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
     
  HCA nr. 44 din 11.03.2016
Art. 1 Începând cu data de 14.03.2016 se aprobă tarifele pentru :
- manopera orară pentru lucrări de instalatii si constructii efectuate de regie ;
- prestări servicii instalatii sanitare;
- prestări servicii instalatii de incălzire si apă caldă de consum;
- debransării, conform anexelor.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
Anexa - Tarif orar lucrari instalator
Vezi fişierul ataşat (PDF)
     
  HCA nr. 49 din 11.05.2016
Art.1 Se aprobă reactualizarea tarifelor pentru închirierea autovehiculului marca Hyundai, model III, începând cu data de 15.05.2016, astfel:
- 1,70 lei/km;
- 200 lei/zi (fără carburant şi fără şofer)
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
     
  HCA nr. 52 din 11.05.2016
Art. 1 Se aprobă acordarea de facilităţi clienţilor R.A.G.C.L. Paşcani (Persoane fizice) pentru următoarele servicii : energie termică şi închiriere apartamente din fondul locativ de stat;
Art. 2 Clienţii regiei - persoane fizice şi juridice - vor fi scutiţi 100% din penalităţi la achitarea integrală a debitelor de energie termică şi chirie.
Art. 3 Clienţii regiei - persoane fizice şi juridice - vor fi scutiţi 50% din penalităţi în condiţiile eşalonari debitelor restante pe o perioada de12 luni.
Art. 4 Clienţii regiei - persoane fizice şi juridice - vor fi scutiţi 25% din penalităţi în condiţiile eşalonari debitelor restante pe o perioada > 12 luni.
Art. 5 Aceste facilităţi vor fi acordate clienţilor debitori ai regiei pentru care nu exisită hotărâre judecătorească definitivă.
Art. 6 Perioada de acordare a facilităţilor este 15.05.2016 - 31.07.2016.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
     
  HCA nr. 54 din 11.05.2016
Art. 1 Se aprobă Raportul administratorilor privind situaţia economico-financiară la data de 31.12.2015 conform anexei la prezenta hotărâre.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
Raportul administratorilor privind situaţia economico-financiară la data de 31.12.2015
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
     
  HCA nr. 55 din 16.05.2016
Art. 1 Se aprobă tarifele pentru închirierea autobuzului marca Mercedez Benz, tip O814D, începand cu data de 16.05.2016 astfel :
- 2,70 lei/Km inclusiv TVA;
- 2,30 lei/Km inclusiv TVA, pe distante mai mari de 300 km (dus-întors);
Art. 2 În condiţiile în care climatul asigură carburantul corespunzător, valoarea acestuia se va deduce din tariful de închiriere al autobuzului mentionat mai sus.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
     
  HCA nr. 56 din 30.06.2016
Art.1 Se aprobă Raportul de evaluare al Consiliului de Administraţie al RAGCL Paşcani privind managementul directorilor executivi la RAGCL Paşcani pentru anul 2015 şi a gradului de indeplinire al criteriilor de performanţă, anexat la prezenta hotărare.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
     
  HCA nr. 57 din 30.06.2016
Art.1 Se aprobă Codul de conduită etică al RAGCL Paşcani, anexat la prezenta hotărâre.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
Codul de conduită etică al RAGCL Paşcani (2016)
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
     
  HCA nr. 61 din 28.07.2016
Art.1 Se prelungeşte pentru luna august 2016 HCA nr.52/11.05.2016 care prevede acordarea de facilităţi clientilor RAGCL Paşcani persoane şi juridice pentru urmatoarele servicii : energie termică şi apă caldă de consum, chirii locuinţe din fondul locativ de stat, precum şi reparaţii instalator efectuate de regie, în aceleaşi condiţii de achitare a debitelor şi fără existenta de hotărâri judecătoresţi definitive pentru debite în cauză.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
     
  HCA nr. 80 din 20.10.2016
Art.1 Se mandatează directorii executivi ai regiei pentru negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate pentru perioada 2016 -2017.
Art.2 Se va constitui comisia de negociere a CCM, alcătuită din:
- director general - ing.Gelu Nedelcu - Preşedinte comisie
- director tehnic - ing.Sorin Năcuţă - membru comisie
- ec. Luminiţa lIade - membru comisie
- ing.Crisina Toma - secretară şi membru comisie
Art.3 Comisia va negocia contractul colectiv de munca la nivel de unitate, pentru perioada 2016-2017, cu Sindicatul Liber CT al RAGCL Paşcani.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
     

  Facebook   Acasă |Despre noi |Informaţii publice |Produse şi servicii |Contact
Copyright (c) R.A.G.C.L. Pascani