Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  Hotărâri Consiliul de Administratie - 2015


  HCA nr. 1 din 30.01.2015
Art.1 Incepand cu data de 30.01.2015 D-na. Toma Cristina se numeste secretar al Consiliului de administratie al R.A.G.C.L. Pascani cu o indemnizatie de 300 lei lunar.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
  HCA nr. 2 din 30.01.2015
Art.1 Se aprobă planul de management pentru perioada 2014 -2018 Întocmit de directorul general şi de directorul tehnic ai regiei.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
Anexa - planul de management pentru perioada 2014 -2018
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
     
  HCA nr. 3 din 30.01.2015
Art.1 Pentru anul 2015 se stabileşte plafonul minim de venituri pentru asigurarea salariului de bază la conducătorii auto ce deservesc activitatea de transport În comun a regiei (autobuze) la valoarea de 12.250 lei lunar (fără TVA).
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
     
  HCA nr. 4 din 30.01.2015
Art.1 Se aprobă anularea datoriei de 141,191ei a D-lui. Albescu Constantin, domiciliat în Paşcani, str.Culturii, bloc U1, ap.5 reprezentând penalităţi de întarziere la plata sumei de 640 lei, sumă ce a fost achitată cu chitanţa nr.1378578/18.09.2014 în perioada de valabilitate a HCA nr.8/12.06.2014 privind scutirea de penalităţi la debitul achitat.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
     
  HCA nr. 5 din 30.01.2015
Art.1 Se aprobă inventarierea patrimoniului R.A.G.C.L. Paşcani pentru ariul 2014, cu condiţia ca bunurile propuse pentru casare, aflate sub sechestrul AVAS, să fie evidenţiate într-un cont în afara bilanţului şi să fie urrnărite anual, iar înstrăinarea acestora nu se va face fără aprobarea ANAF şi AVAS, conform dispoziţiilor legale, cu avizele si aprobările necesare.
Art.2 Aceste casări se vor aduce la cunoştinţa titularului sechestrului şi i se va cere acordul pentru aceasta operaţiune.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
     
  HCA nr. 6 din 27.02.2015
Art.1 Se aprobă componenta de investiţii, dezvoltare şi modernizare, ca element de compunere a preţului de producere şi furnizare a energiei termice, în procent de 3% din acesta.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
Anexa - componenta de investiţii, dezvoltare şi modernizare, ca element de compunere a preţului de producere şi furnizare a energiei termice
Vezi fişierul ataşat (PDF)
     
  HCA nr. 7 din 27.02.2015
Art.1 Se aprobă executarea unei hale cu structura metalică uşoară Închisă cu panouri termoizolante, prevăzuta cu iluminatoare, pentru gararea şi executarea reparaţiilor la autobuzele din dotarea regiei, în regie proprie.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
     
  HCA nr. 8 din 27.02.2015
Art.1 Se aprobă reorganizateabiroului comercial prin înfiinţarea posturilor de operatori comerciali zonali, ca masură a creşterii gradului de Încasare a debitelor de la populaţie, precum şi pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite clienţilor: citiri repartitoare, inventarieri tehnice, distribuţie facturi, notificări.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
     
  HCA nr. 9 din 31.03.2015
Art.1 Se aprobă procedura de achizitie a serviciului de efectuare a bilantului energetic complex pentru anul 2015, asa cum prevede art.35, alin 1, lit.e din Legea nr. 325/2006 si caietul de sarcini pentru elaborarea şi analiza bilanţului energetic complex;
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
     
  HCA nr. 10 din 30.04.2015
Art.1 Se aprobă casarea materialdor de natura obiectelor de inventar În folosinţă în sumă totală de 14.206.66 lei şi a imobilizărilor corporale proprietatea R.A.G.C.L. Paşcani în sumă de 8.442.00 lei care îndeplinesc condiţiile tehnice de utilizare şi care au fost constatate la inventarierea efectuată în perioada 01.11.2014 - 30.11.2014 cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului unităţii.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
     
  HCA nr. 11 din 30.04.2015
Art.1 Se aprobă Raportul Administratorilor privind situaţia economico-financiară regiei pentru anul 2014.
Art.2 Se aprobă Raportul auditorului independent pentru anul 2014 (anexat la prezenta hotărâre), anexă la bilanţul contabil ce se va depune la ANAF.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
     
  HCA nr. 12 din 08.05.2015
Art.1 Se avizează organigram R.A.G.C.L. Paşcani. începand cu data de 01.06.2015, anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2 Se avizeaza statul de funcţii al R.A.G.C.L. Paşcani. începand cu data de 01.06.2015. anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
     
  HCA nr. 13 din 08.05.2015
Art.1 Se avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A.G.C.L. Paşcani pentru anul 2015, anexă la prezenta hotărâre.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
 
     
  HCA nr. 14 din 08.05.2015
Art.1 Se avizează Regulumentul de organigrama si funcţionare al R.A.G.C.L Paşcani, anexă la prezenta hotărâre.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
 
     
  HCA nr. 15 din 08.05.2015
Art.1 Se ia act de Avizul A.N.R.S.C. privind modificarea preţului local de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice din C.T. de cvartal pe bază de gaze naturale în municipiul Paşcani, de către R.A.G.C.L. Paşcani, judeţul Iaşi, înregistrat sub nr.31 0263/30.04.20 15, prin care se avizează preţurile locale la serviciul public de alimentare cu energie termică, după cum urmează:
- preţ local de 75,46 lei Gj (315,93 lei Gcal), exclusiv TVA, pentru energia termică produsă, distribuită şi furnizată de C.T. de cvartal pe bază de gaze naturale, destinată agenţilor economici;
- preţ local de 93,57 lei Gj (391,75 lei Gcal), inclusiv TVA, pentru energia termică produsă, distribuită şi furnizată din C.T. de cvartal pe baza de gaze naturale, destinată populaţiei.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
     
  HCA nr. 17 din 09.07.2015
Art.1 Se avizează proiectul actului adiţional nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane în municipiul Paşcani nr.14471/04.08.2009, aprobat prin HCL nr.117/21.07.2009.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
     
  HCA nr. 18 din 09.07.2015
Art.1 Se avizează contractarea serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică a
R.A.G.C.L. Paşcani în litigii prezente şi viitoare, înregistrate pe rolul instanţelor judecătoreşti din România, în contradictoriu cu persoane juridice.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
     
  HCA nr. 19 din 21.07.2015
Art.1 Se aprobă acordarea de facilităţi clienţilor R.A.G.C.L. Paşcani (persoane fizice) pentru următoarele servicii: energie tem1ică şi închiriere apartamente din fondul locativ de stat;
Art.2 Clienţii vor fi scutiţi de plata penalităţilor la achitarea integrală a facturilor de energie termică şi de la plata chiriei pentru apartamentele din fondul locativ de stat;
Art.3 Clienţii, persoane fizice, care vor achita un avans de 25% din debit şi vor face eşalonare la plată vor fi scutiţi de: 50% din penalităţi dacă vor achita debitul în termen de pana la 12 luni şi de 30% din penalităţi dadi vor achita debitul în termen de 13 - 36 luni; penalităţi ce se vor scădea la sfârşitul perioadei de eşalonare convenită.
Art.4 Această facilitate va fi acordată pentru clienţii debitori pentru care nu exista hotărâre judecătoreasca definitivă;
Vezi fişierul ataşat (PDF)
     
  HCA nr. 20 din 31.08.2015

Art.1 Se stabilesc tarifele pentru verificarile metrologice si tehnice efectuate de Laboratorul de metrologie al R.A.G.C.L. Pascani, asfel :

(vezi hotarârea)
Art.2 Tarifele practicate intclud si o eventuala curatare a mijlocului de masurare de depunerile de calciu.
Art.3 Facturarea se face in lei la cursul BNR din ziua facturarii.
Art.4 Se stabilesc tarifele pentru sigilare apometre si robineti termostatati, asfel : (vezi hotarârea)
Vezi fişierul ataşat (PDF)
     
  HCA nr. 21 din 31.08.2015
Art.1 Se aprobă achiziţionarea de imprimante, pentru facturarea serviciilor prestate de regie şi printarea documentelor interne, tip Konica Minolta Bizhub 361 cu preţul de achiziţie de 650 euro/buc., fără TVA şi 20 Euro/per buc. lunar, fără TVA pentru service echipamente.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
     
  HCA nr. 22 din 31.08.2015
Art.1 Se aprobă scutirea de penalităţi aferente chiriei pentru apartament şi plata eşalonată la chirie pentru o perioadă de 2 ani concomitent cu plata chiriei lunare, pentru Dl. Neofet Vasile.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
     
  HCA nr. 23 din 22.09.2015
Art.1 Se stabileste tariful de 5 lei/apartament, inclusiv TVA, pentru citirea si repartizarea volumelor de apa.
Art.2 Se stabileste tariful de 2 lei/apartament, inclusiv TVA, pentru incasarea si plata serviciului de apa si canal facturat asociatiilor de locatari / proprietari.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
     
  HCA nr. 24 din 22.09.2015
Art.1 Se aprobă modelul de contract de prestări servicii încheiat Între R.A.G.C.L. Paşcani şi asociaţiile de locatari/proprietari pentru prestarea serviciilor de încasare şi plată a serviciilor de apă şi canal facturate de către operatorul local pentru condominiile înscrise în asociaţiile de locatari / propietari sau pentru proprietarii imobilelor, anexat.
Art.2 Se aprobă modelul de contract prestări servicii Între R.A.G.C.L. Paşcani şi asociaţiile de locatari/proprietari pentru prestarea serviciilor de citire şi repartizare a cantităţilor de apă consumate în asociaţiile de locatari/propietari sau pentru proprietarii imobilelor, anexat.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
     
  HCA nr. 25 din 22.09.2015
Art.1 Se aprobă închirierea spaţiilor comerciale aflate în administrarea/proprietatea R.A.G.C.L. Paşcani, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
 
     
  HCA nr. 26 din 29.09.2015
Art.1 Se aprobă semnarea contractului de asistenţă juridică nr.76 / 28.09.201S cu Cabinetul individual avocat "Roxana Chiperi", anexat.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
 
     
  HCA nr. 27 din 29.09.2015
Art.1 Se aprobă convenţia de plată şi fideisiune ce urmează a fi încheiată între E.ON Energie Romania S.A., pe de o parte şi R.A.G.C.L. Paşcani şi U.A.T. Paşcani, pe de altă parte, prevazută în anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se mandatează directorul general să semneze în numele şi pentru R.A.G.C.L. Paşcani convenţia aprobată conform art.1.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
     
  HCA nr. 28 din 30.10.2015
Art.1 Se aproba achizitia, in regim de urgenta, a cantitatii de gaze naturale necesare functionarii centralelor termice pentru sezonul 2015 - 2016 cu furnizorul GAZ SUD.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
     
  HCA nr. 29 din 26.11.2015
Art.1 Se aprobă scutirea de penalităţi pentru:
- Andrei Lica - nr. contract 6440;
- Jufă Marcel Ovidiu - nr. contract 328857;
- Farcaş Tereza - nr. contract 4031;
- Huţu Eugen - nr. contract 244527;
- SC"Romfic Company" SRL
Vezi fişierul ataşat (PDF)
     
  HCA nr. 30 din 26.11.2015
Art.1 Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, motivat de boală, salariatului Careja Fanică în sumăde 1.000 lei.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
 
 
 

  Facebook   Acasă |Despre noi |Informaţii publice |Produse şi servicii |Contact
Copyright (c) R.A.G.C.L. Pascani (Societate în faliment./ Company in bankruptcy./ Societe en faillite.)