Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  Hotărâri Cosiliul Local (HCL) - 2018


  HCL nr. 9 din 06.02.2018
Art. 1 Se aprobă pretul local de 377,32 lei/Gcal., exclusiv T.V.A., pentru energia termică produsă, distribuită și furnizată din centralele termice pe bază de gaze naturale, destinată agentilor economici.
Art. 2 Se aprobă pretul local de 449,01 lei/Gcal., inclusiv T.V.A., pentru energia termică produsă, distribuită și furnizată din centralele termice pe bază de gaze naturale, destinată populației.
Art. 3 Se aprobă pretul local de facturare de 322,26 lei/Gcal., inclusiv T.V.A., pentru energia termică produsa, distribuită și furnizată de centrale termice pe bază de gaze naturale, destinată populatiei de către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală si Locativă Pașcani, conform Anexei nr. 1, parte inegrata din prezenta hotărâre.
Art. 4 Diferența dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației la prețul de 449,01 lei/Gcal., inclusiv T.V.A., și la prețul local de facturare al energie itermice livrate populației de 322,26 lei/Gcal., inclusiv T.V.A., va fi suportată din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani, Secțiunea Funcționare, Cap. 81, Titlu Subvenții, Art. 40.03 - Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
     
  HCL nr. 78 din 26.04.2018
Art. 1 Se aprobă, prețul local de 420 lei/Gcal., exclusiv T.V.A., pentru energia termică produsă, distribuită și furnizată din centralele termice pe baza de gaze naturale, destinată agentilor economici.
Art. 2 Se aprobă, prețul local de 499,80 lei/Gcal, inclusiv T.V.A., pentru energia temică produsă, distribuită și furnizată din centralele termice pe baza de gaze naturale, destinată populatiei.
Art. 3 Se aprobă, prețul local de facturare de 370,00 lei/Gcal, inclusiv T.V.A., pentru energia termică produsă, distribuită și furnizată din centralele termice pe bază de gaze naturale, destinată populației de către Regia Autonomă de Gospodarie Comunală și Locativă Pașcani, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotarare.
Art. 4 Diferența dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației de 499,80 lei/Goal, inclusiv T.V.A. și prețul local de facturare al energiei termice livrate populatiei de 370,00 lei/Gcal. inclusiv T.V.A., va fi suportată din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani, Secițunea Funcționare, Cap. 81, Titlu Subvenții, Art. 40.03 - Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț și tarif.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
     
  HCL nr. 189 din 12.10.2018
Art.I Se modifică și se completează art. 3 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 78/26.04.2018 privind stabilirea prețului local de producție al energiei termice produsă și distribuită prin centralele termice de cvartal de către Regia Autonomă de Gospodarie Comunala $i Locativă Pașcani, care va avea urmatorul cuprins: "Art. 3. Se aprobă prețul local de facturare al energiei termice, produsă și distribuită prin centralele termice de cvartal de către Regia Autonomă de Gospodarie Comunală și Locativă Pașcani, exclusiv energia termice și produsă în cogenerare, destinată populației, în cuantum de 170 lei lei/Gcal. cu T.V.A., conform anexei 1, parle integrantă la prezenta hotărâre."
Art.II Se modifică și se completează art. 4 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 78/26.04.2018 privind stabilirea prețului local de producție al energiei termice produsă și distribuită prin centralele termice de cvartal de către Regia Autonomă de Gospodarie Comunală și Locativă Pașcani, care va avea urmatorul cuprins: "Art. 4. Diferența dintre prețtul local de productie al enegiei termice, produsă și distribuită prin centralele termice de cvantal de către Regia Autonomă de Gospodarie Comunală și Locativă Pașcani, exclusiv energia termică produsă în cogenerare, (499,80 lei/Gcal. cu T.V.A.) și pretul local de facturare al energiei termice, produsă și distribuită prin centralele termice de cvartal de catre Regia Autonoma de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani, exclusiv energia termică produsă în cogenerare, destinată populației (170 lei/Gcal. cu T.V.A.), va fi
suportată din bugetul de venituri și cheltuieli al Unitații Administrativ Teritoriale Municipiul Pașcani, Sectiunea Funcționare, Cap. 81, Titul Subvenții, Art. 10. 03— Subvenții pentru acoperirea diferentețor de pret și tarif.
"
Vezi fişierul ataşat (PDF)
   

  Facebook   Acasă |Despre noi |Informaţii publice |Produse şi servicii |Contact
Copyright (c) R.A.G.C.L. Pascani