Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  Hotărâri Cosiliul Local (HCL) - 2016


  HCL nr. 55 din 23.03.2016
Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.G.C.L. Pascani pe anul 2016, conform anexelor 1,2,3,5 părti integrate prin prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă programul de investitii, dotări si sursele de finantare aferent R.A.G.C.L. Pascani, pentru anul 2016, conform anexei nr. 4, parte integrată din prezenta hotărâre.
Art. 3 Răspunde de ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri Primarul municipiului Pascani, in calitate de ordonator de principal de credite, Directia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, directorul general a Regiei Autonome de Gospodărie Comunală si Locativă Pascani.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
     
  HCL nr. 81 din 27.04.2016
Art. 1 Se aprobă preţul local de facturare a energiei termice livrată populaţiei, produsă şi distribuită prin centrale termice de cvartal şi centrale termice cu grupuri de cogenerare de către Regia Autonomă de Gospodărire Comunală şi Locativă Paşcani începând cu data de 01.04.2016, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Diferenţa dintre preţul de producere, distribuire şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei (de 391,75 lei-Gcal. inclusiv TVA pentru energia termică produsă, distribuită şi furnizată prin centrale termice cu grupuri de cogenerare) şi preţ local de facturare a energiei termice livrată populaţiei de 265 lei/Gcal. inclusiv TVA va fi suportată din bugetul de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Paşcani, Secţiunea Funcţionare, Cap. 81, Titlul Subvenţii, Art. 10.03 - Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
     
  HCL nr. 188 din 31.10.2016
Art. 1 Se aprobă preţul local de facturare al energiei termice livrată populaţiei produsă şi distribuită prin centrale termice cvartal şi centrale termice cu grupuri de cogenerare de către Regia Autonomă de Gospodărire Comunală şi Locativă Paşcani în perioada 01.11.2016 - 31.03.2017, conform anexei 1, parte integrata prin preyenta hotărâre.
Art.2 Diferenţa dintre preţul de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei (de 391,75 lei/Gcal., inclusiv TV.A., pentru energia termică produsă, distribuită şi furnizată prin centralele de cvartal, respectiv de 275,65 lei/Gcal., inclusiv T.V.A., pentru energia energia termică produsă, distribuită şi furnizată prin centralele termice cu grupuri de cogenerare) şi preţul local de facturare a energiei termice livrată populaţiei de 200 lei/Gcal., inclusiv T.V.A., va fi suportată din bugetul de venituri şi cheltuieli al Unitaţii Administrativ Teritoriale Municipiul Paşcani, Secţiunea Funcţionare, Cap. 81, Tilul Subvenţii, Art. 10.03 - Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif.
Art.3 În perioada 01.11.2016 - 31.03.2017 se suspendă aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 81/27.04.2016 privind stabilirea preţului local de facturare a energiei termice livrată populaţiei, produsă şi distribuită prin centrale termice de cvartal şi centrale termice cu grupuri de cogenerare de catre Regia Autonomă de Gospodarie Comunalăşi Locativă Paşcani începând cu data de 01.04.2016.
Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de Primarul Municipiului Paşcani, În calitate de ordonator principal de credite, Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani şi conducerea executivă a Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Locativă Paşcani.
Vezi fişierul ataşat (PDF)
   

  Facebook   Acasă |Despre noi |Informaţii publice |Produse şi servicii |Contact
Copyright (c) R.A.G.C.L. Pascani (Societate în faliment./ Company in bankruptcy./ Societe en faillite.)