Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  Decrete, Hotărâri, Legi, Ordonanţe de urgenţă, Ordonanţe, Ordine, Hotărâri C.A.


  DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 - pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste
EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 64 din 6 iulie 1976
Data intrării în vigoare : 6 iulie 1976

Vizualizare fişier PDF

   
  HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 4 octombrie 2001 - pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administraţiei publice
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 6 noiembrie 2001
Data intrării în vigoare : 6 noiembrie 2001
Vizualizare fişier PDF
   
  HOTĂRÂRE nr. 1.021 din 25 iunie 2004 - pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 13 iulie 2004
Data intrării în vigoare : 13 iulie 2004
Vizualizare fişier PDF
   
  HOTĂRÂRE nr. 1.085 din 11 septembrie 2003 (*actualizată*) - pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 24 septembrie 2003
Data intrării în vigoare : 24 septembrie 2003
Vizualizare fişier PDF
   
  HOTĂRÂRE nr. 1.259 din 13 decembrie 2001 (*actualizată*) - privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 28 decembrie 2001
Data intrării în vigoare : 28 decembrie 2001
Vizualizare fişier PDF
   
  HOTĂRÂRE nr. 1.349 din 27 noiembrie 2002 (*actualizată*) - privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 13 decembrie 2002
Data intrării în vigoare : 13 martie 2003
Vizualizare fişier PDF
   

 

HOTARARE nr. 1.723 din 14 octombrie 2004 (*actualizată*) - privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 2 noiembrie 2004
Data intrării în vigoare : 2 noiembrie 2004
Vizualizare fişier PDF
   
  HOTĂRÂRE nr. 2.288 din 9 decembrie 2004 - pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 4 ianuarie 2005
Data intrării în vigoare : 4 ianuarie 2005
Vizualizare fişier PDF
   
  HOTĂRÂRE nr. 26 din 16 ianuarie 2003 - privind transparenta relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenta financiară în cadrul anumitor întreprinderi
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 12 februarie 2003
Data intrării în vigoare : 12 februarie 2003
Vizualizare fişier PDF
   
  HOTĂRÂRE nr. 51 din 16 ianuarie 2003 - privind procedura de predare-primire a documentelor creatorilor şi/sau deţinătorilor de documente, persoane juridice, care s-au desfiinţat
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 17 februarie 2003
Data intrării în vigoare : 17 februarie 2003
- abrogat de OTU. 39/2006 la data de 5 iunie 2006
Vizualizare fişier PDF
   
  HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 8 martie 2002
Data intrării în vigoare : 8 martie 2002
Vizualizare fişier PDF
   
  HOTĂRÂRE nr. 432 din 23 martie 2004 (*actualizată*) - privind dosarul profesional al funcţionarilor publici
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2004
Data intrării în vigoare : 4 mai 2004
Vizualizare fişier PDF
   
  HOTĂRÂRE nr. 522 din 8 mai 2003 (*actualizată*) - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 21 mai 2003
Data intrării în vigoare : 21 mai 2003
Vizualizare fişier PDF
   
  HOTĂRÂRE nr. 595 din 13 mai 2009 (*actualizată*) - pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 27 mai 2009
Data intrării în vigoare : 27 mai 2009
Vizualizare fişier PDF
   
  HOTĂRÂRE nr. 611 din 4 iunie 2008 (*actualizată*) - pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 14 iulie 2008
Data intrării în vigoare : 28 august 2008
Vizualizare fişier PDF
   
  HOTĂRÂRE nr. 781 din 25 iulie 2002 - privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 5 august 2002
Data intrării în vigoare : 5 august 2002
Vizualizare fişier PDF
   
  HOTĂRÂRE nr. 841 din 23 octombrie 1995 (*actualizată*) - privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare a bunurilor aparţinind
institutiilor publice
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 noiembrie 1995
Data intrării în vigoare : 7 noiembrie 1995
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 2 august 2007
Data intrării în vigoare : 2 august 2007
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 9 din 28 februarie 2005 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 3 martie 2005
Data intrării în vigoare : 6 martie 2005
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 (**republicată**)(*actualizată*) - privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 31 mai 1999
Data intrării în vigoare : 31 mai 1999
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) - privind Arhivelor Naţionale
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 22 aprilie 2014
Data intrării în vigoare : 22 aprilie 2014
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 (*actualizată*) - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice (aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2014)
EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 18 noiembrie 1969
Data intrării în vigoare : 18 noiembrie 1969
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 22 din 27 martie 2000 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente acestora
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 28 martie 2000
Data intrării în vigoare : 28 martie 2000
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 40 din 1 iunie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) - cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 14 iulie 1993
Data intrării în vigoare : 14 iulie 1993
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 76 din 7 aprilie 2005 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 18 aprilie 2005
Data intrării în vigoare : 21 aprilie 2005
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 (*actualizată*) - pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie (aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2014)
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 18 mai 2000
Data intrării în vigoare : 18 mai 2000
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) - a contabilităţii nr. 82/1991 aplicabilă începând cu data de 1 ianuarie 2015
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 18 iunie 2008
Data intrării în vigoare : 18 iunie 2008
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 (*actualizată*) - privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 2 aprilie 2001
Data intrării în vigoare : 2 aprilie 2001
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 (*actualizată*) - pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 28 octombrie 1996
Data intrării în vigoare : 28 octombrie 1996
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 130 din 17 mai 2005 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 18 mai 2005
Data intrării în vigoare : 21 mai 2005
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 137 din 17 mai 2007 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007
Data intrării în vigoare : 27 mai 2007
- abrogat de art.51 din OTU. 77/2014 la data de 9 decembrie 2014
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (**republicată**)(*actualizată*) - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 3 august 2009
Data intrării în vigoare : 3 august 2009
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) - privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice,
a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003
Data intrării în vigoare : 21 aprilie 2003
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 (*actualizată*) - privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (aplicabilă începând cu data de 13 august 2014*)
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010
Data intrării în vigoare : 5 septembrie 2010
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002(*actualizată*) - privind protecţia informaţiilor clasificate
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 12 aprilie 2002
Data intrării în vigoare : 11 iunie 2002
Prezenta formă actualizată este valabila de la 1 februarie 2014
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicată**)(*actualizată*) - privind Statutul funcţionarilor publici
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 29 mai 2007
Data intrării în vigoare : 29 mai 2007
Prezenta formă actualizată este valabila de la 7 iulie 2014
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 194 din 25 mai 2004 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 31 mai 2004
Data intrării în vigoare : 3 iunie 2004
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 201 din 16 mai 2003 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003
Data intrării în vigoare : 22 mai 2003
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 (*actualizată*) - privind bunurile proprietate publică (aplicabilă începând cu data de 1 octombrie 2011*)
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 24 noiembrie 1998
Data intrării în vigoare : 23 ianuarie 1999
Prezenta formă actualizată este valabila de la 1 octombrie 2011
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) - administraţiei publice locale
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 20 februarie 2007
Data intrării în vigoare : 20 februarie 2007
Prezenta formă actualizată este valabila de la 4 noiembrie 2014
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 228 din 1 iunie 2004 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iunie 2004
Data intrării în vigoare : 4 iunie 2004
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 233 din 23 aprilie 2002 - pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002
Data intrării în vigoare : 30 aprilie 2002
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 247 din 29 aprilie 2002 - pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002
Data intrării în vigoare : 9 mai 2002
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 251 din 16 iunie 2004 - privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 24 iunie 2004
Data intrării în vigoare : 27 iunie 2004
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 - privind sistemul unitar de pensii publice
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010
Data intrării în vigoare : 1 ianuarie 2011
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) - privind finanţele publice locale
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 18 iulie 2006
Data intrării în vigoare : 1 ianuarie 2007
Prezenta formă actualizată este valabila de la 24 aprilie 2014
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 284 din 28 decembrie 2010 (*actualizată*) - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010
Data intrării în vigoare : 1 ianuarie 2011
Prezenta formă actualizată este valabila de la 9 aprilie 2015
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 452 din 1 noiembrie 2004 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 9 noiembrie 2004
Data intrării în vigoare : 12 noiembrie 2004
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 455 din 18 iulie 2001 (*republicată*) - privind semnătura electronică
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 30 aprilie 2014
Data intrării în vigoare : 30 aprilie 2014
Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 - privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.105 din 26 noiembrie 2004
Data intrării în vigoare : 1 decembrie 2004
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 486 din 18 noiembrie 2003 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 22 noiembrie 2003
Data intrării în vigoare : 25 noiembrie 2003
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 490 din 10 noiembrie 2004 (*actualizată*) - privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1096 din 24 noiembrie 2004
Data intrării în vigoare : 1 ianuarie 2005
Prezenta formă actualizată este valabila de la 27 martie 2014
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 (*actualizată*) - privind finanţele publice
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 13 august 2002
Data intrării în vigoare : 1 ianuarie 2003
Prezenta formă actualizată este valabila de la 1 ianuarie 2015
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) - privind liberul acces la informaţiile de interes public
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001
Data intrării în vigoare : 22 decembrie 2001
Prezenta formă actualizată este valabila de la 1 februarie 2013
Vizualizare fişier PDF
   
  LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) - privind auditul public intern
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 5 decembrie 2011
Data intrării în vigoare : 5 decembrie 2011
Prezenta formă actualizată este valabila de la 12 iunie 2012
Vizualizare fişier PDF
   
  ORDIN nr. 1.235 din 19 septembrie 2003 (*actualizat*) - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 octombrie 2003
Data intrării în vigoare : 21 octombrie 2003
Prezenta formă actualizată este valabila de la 6 martie 2015
Vizualizare fişier PDF
   
  ORDIN nr. 1.661 bis din 28 noiembrie 2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 11 decembrie 2003
Data intrării în vigoare : 11 decembrie 2003
Vizualizare fişier PDF
   
  ORDIN nr. 1.718 din 3 martie 2011 - pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 17 martie 2011
Data intrării în vigoare : 17 martie 2011
Vizualizare fişier PDF
   
  ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009
Data intrării în vigoare : 4 noiembrie 2009
Vizualizare fişier PDF
   
  ORDIN nr. 38 din 15 ianuarie 2003 - pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 27 februarie 2003
Data intrării în vigoare : 27 februarie 2003
- abrogat de art.3 din HOT. 1086/2013 la data de 10 ianuarie 2014
Vizualizare fişier PDF
   
  ORDIN nr. 206 din 28 februarie 2005 - pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a posturilor şi a Criteriilor de evaluare a posturilor
EMITENT: AGENTIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 22 aprilie 2005
Data intrării în vigoare : 22 aprilie 2005
- abrogat de art.1 din ORD. 1306/2013 la data de 19 aprilie 2013
Vizualizare fişier PDF
   
  ORDIN nr. 252 din 3 februarie 2004 - pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 12 februarie 2004
Data intrării în vigoare : 13 martie 2004
Vizualizare fişier PDF
   
  ORDIN nr. 400 din 12 iunie 2015 - pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice
EMITENT:SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 22 iunie 2015
Data intrării in vigoare : 22 iunie 2015
Vizualizare fişier PDF
   
  ORDIN nr. 946 din 4 iulie 2005 (**republicat**)(*actualizat*) - pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial
EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 5 iulie 2011
Data intrarii in vigoare : 5 iulie 2011
Forma actualizata valabila la data de : 15 mai 2015
Vizualizare fişier PDF
   
  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 (*actualizată*) - privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 25 martie 2004
Data intrării în vigoare : 25 martie 2004
Prezenta formă actualizată este valabila de la 23 aprilie 2007
Vizualizare fişier PDF
   
  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 3 martie 2005 - privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadru autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 10 martie 2005
Data intrării în vigoare : 10 martie 2005
Vizualizare fişier PDF
   
  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 aprilie 2003 (*actualizată*) - privind procedura aprobării tacite
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 25 aprilie 2003
Data intrării în vigoare : 10 mai 2003
Prezenta formă actualizată este valabila de la 1 februarie 2014
Vizualizare fişier PDF
   
  ORDONANTA DE URGENTA nr. 56 din 25 iunie 2004 (*actualizată*) - privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 1 iulie 2004
Data intrării în vigoare : 1 iulie 2004
Prezenta formă actualizată este valabila de la 7 martie 2005
Vizualizare fişier PDF
   
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 14 mai 1999 (*actualizată*) - cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 17 mai 1999
Data intrării în vigoare : 17 mai 1999
Prezenta formă actualizată este valabila de la 26 aprilie 2013
Vizualizare fişier PDF
   
  ORDONANTA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 (*actualizată*) - pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003
Data intrării în vigoare : 29 iunie 2003
Prezenta formă actualizată este valabila de la 28 mai 2006
Vizualizare fişier PDF
   
  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 14 octombrie 2004 - privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 22 octombrie 2004
Data intrării în vigoare : 22 octombrie 2004
Vizualizare fişier PDF
   
  ORDONANTA DE URGENTA nr. 92 din 10 noiembrie 2004 (*actualizată*) - privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1091 din 23 noiembrie 2004
Data intrării în vigoare : 23 noiembrie 2004
Prezenta formă actualizată este valabilă de la 21 aprilie 2005
Vizualizare fişier PDF
   
  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 21 decembrie 2006 - privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006
Data intrarii in vigoare : 28 decembrie 2006
- abrogat de art.51 din OTU. 77/2014 la data de 9 decembrie 2014
Vizualizare fişier PDF
   
  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) - privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 16 aprilie 2008
Data intrarii in vigoare : 16 aprilie 2008
Prezenta formă actualizată este valabilă de la 25 ianuarie 2015
Vizualizare fişier PDF
   
  ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) - privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2002
Data intrării în vigoare : 1 februarie 2002
Prezenta formă actualizată este valabilă de la 20 august 2002
Vizualizare fişier PDF
   
  ORDONANŢĂ nr. 80 din 30 august 2001 (*actualizată*) - privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 1 septembrie 2001
Data intrarii in vigoare : 1 septembrie 2001
Prezenta forma actualizata este valabila de la 19 noiembrie 2012
Vizualizare fişier PDF
   
  ORDONANŢĂ nr. 119 din 31 august 1999 (**republicată**)(*actualizată*) - privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 12 noiembrie 2003
Data intrarii in vigoare : 12 noiembrie 2003
Prezenta formă actualizată este valabilă de la 12 aprilie 2015
Vizualizare fişier PDF
   
  ORDONANŢĂ nr. 129 din 31 august 2000 (*republicată*) - privind formarea profesională a adulţilor
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 13 februarie 2014
Data intrarii in vigoare : 13 februarie 2014
Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 167/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 3 iunie 2013, dându-se textelor o nouă numerotare.
Vizualizare fişier PDF
   

 

Facebook   Acasă |Despre noi |Informaţii de interes public |Produse şi servicii |Contact
Copyright (c) R.A.G.C.L. Pascani (Societate în faliment./ Company in bankruptcy./ Societe en faillite.)