Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  Profilul companiei

 Regia Autonomă de Gospodărie Comunală şi Locativă Paşcani
  Cu ce ne ocupăm


La data înfiinţării patrimoniul R.A.G.C.L. era de 936.028.000 lei, valoare care fost corectată odată cu efectuarea reevaluării.
REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATIVA PAŞCANI – RAGCL s-a înfiinţat în baza Legii 15/1990 şi a Deciziei nr. 81/1991 a Prefecturii Judetului Iasi.Temeiul legal al înfiinţării se regăseşte în art.3 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea întreprinderilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, în Hotărârea Guvernului nr.1330/1991 prin care se stabilesc activităţile care se pot executa în cadrul regiilor autonome.

Regia este înregistrată la Registrul Finanţelor Publice sub nr.10007, având ca obiect de activitate:
- producerea şi furnizarea energiei termice şi a apei calde menajere pentru populaţie şi agenţi economici;
- transport urban de călători si service auto;
- producere energie electrică în cogenerare;
- chirie locuinţe şi spaţii comerciale;
- servicii metrologie (verificare repartitoare şi apometre);
- servicii instalator;
- activități de testări tehnice.
Forma de proprietate: Regia Autonomă de Gospodărie Comunală este o regie autonomă înfiinţată conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat în regii autonome şi societăţi comerciale, cu personalitate juridică în baza Deciziei prefectului nr. 81/25.02.1991 şi a HCL nr. 11/29.05.1992, care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.
Conform art. 5 din Legea nr. 15/1990 regia autonomă este proprietara bunurilor din patrimoniul său, iar în exercitarea dreptului de proprietate regia autonomă posedă, foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu, dupa caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.
Pe lângă patrimoniul propriu R.A.G.C.L. Paşcani deţine şi bunuri primite în administrare în valoare de 28.098.114 lei din patrimoniul public al Municipiului Paşcani, predate prin Hotărâri ale Consiliului Local (sistem de alimentare cu energie termică, locuinţe sociale, blocuri etc.)
În perioada 1998-2002 R.A.G.C.L. Pașcani a implementat proiecte de modernizare a sistemelor de producere a energiei termice în sistem centralizat, prin investiţii din împrumuturi BERD de 18.000.000 de dolari. Au fost astfel reabilitate nouă centrale termice de cvartal şi reţelele aferente.      
  Facebook   Acasa |Despre noi  |Informaţii publice |Produse si servicii |Contact
Copyright (c) R.A.G.C.L. Pascani